دانلود مداحی

  • ۰
  • ۰خرید تاج گل

هوای مورد نیاز

تعویض هوای درون اتاق با بازگذاشتن پنجره‌ها و ورود هوای تازه سبب می‌شود که افردی ژن کافی و مورد نیاز به گیاه رسیده ساقة گیاهان قوی‌تر شده در مقابل بیماری ‌ها پایداری زیادتری یابند. همین طور با این کار گاز نشتی از اجاق گاز و چراغ‌های گازی دیواری و دیگر آلودگی‌های هوا از اتاق خارج می‌شوند.

اما بایستی گیاه را از وزش مستقیم باد که سریع و مستقیماً به گیاه می‌وزد، شبیه باد کولر و کوران حفظ بکنید . همین طور وقت ی که دمای بیرون اتاق از داخـل آن کمتر است از باز نمودن پنجرة محل استقرار گیاهان جهت ورود هوای تازه اقدام نکنید زیرا جهت گیاهان ضرر ‌آور است. تغییر درجة گرما ناگهانی محیط زیست گیاه، باعث ریزش برگ‌های تحتانی آن می‌گردد.

نور

نور مورد نیاز گیاهان آقسمت مانی نور غیر مستقیم می‌باشد. در تاریکی هیچ گیاهی بیشتر شدن نمی‌کند. دیوار به رنگ روشن (سفید) سبب رویش خوبتر گیاهان می‌شود علت این امر انعکاس نور مبوسیله رنگ‌های روشن در آبخش مان‌های کم نور است.
برگ‌ها و ساقه‌های گیاهان مستقر در پشت پنجره اکثرا به طرف نور کشیده شده خم می‌شوند. جهت پیشگیری از این نقیصه حفظ توازن رویش باید گهبرخی آن را به یک طرف بچرخانید. مواظب باشید که گیاهان گلدار را وقت ی که گل‌ها روییده‌اند حرکت ندهید.
نور فلورسنت را می‌توان به عنوان منبع کمکی نور به جای نور طبیعب جهت افزایش گیاهان مصرف نمود. از لامپ‌هایی که از گرما می‌دهند شبیه لامپ‌های مدادی برای گیاهان گلدار از مهتابی‌ها یا لامپ‌های گازی جهت گیاهان بدون گل و با برگ زینتی مصرف می‌گردد. بهتریـن وضعیت برای استفاده از نور مصنوعی در جایی که نور طبیعی کافی نمی‌باشد، استفاده از چند لامپ مهتابیِ خورشید ی سفید است. گیاهان مورد نظر باید به فاصله حدود ۲۴ سانتی‌متر در زیر مهتابی‌ها قرار بگیرند، به شرطی که لامپ‌ها حداقل حدود ۱۴ ساعت در روز روشن باشند. برای آسان‌تر شدن کار می‌توان از کلیدهای تایمر دار استفاده کرد. اما این تجویز برای مکان‌هایی است که نور غیرمستقیم به میزان زیاد کم به آنجا می‌رسد فاقد نور کافی می‌باشد.
از طرفی چنانچه مشاهده نمودید که گیاه در ساعات گرم روز بین ساعات ده تا شانزده حالت پژمردگی پیدا کرده و برگ‌ها ابتدا به زردی پس به رنگ قهوه‌ای تغییر رنگ پیدا کرده مطمئن باشید که از نور زیاد رنج می‌برد. آن را از پنجره دورتر قرار دهید یا در اواسط روز پرده‌ها را بکشید.
اصولا ً نور مستقیم خورشید جهت گیاهان آبخش مانی، به ویژه برگ‌های تازه جوانه‌زده ضرردار است نمی بایست نور آفتـاب مستقیماً از پشت شیشة پنجره به آنها بتاید. خوبتر است نور از پرده کرکرة نیمه‌باز یا پردة توری عبور کردن کرده به اصطلاح فیلتر شده باشد.

آبیاری

درباره آبیاری گیاهان مسئلة مهم تنظیم فواصل آبکمک در فصول مختلف است طبق آمار به دست آمده اکثر گیاهان آسری مانی در تاثیر افراط در آبیاری عدم اطلاع مردم از روش آبیاری آنان از بین می‌روند. میزان آب در هر آبیاری می بایست طوری باشد که آب اضافی از گلدان خارج شود تا مطمئن شویم که آب به تمام بخش ‌های گلدان ریشه‌ها رسیده است. همچنین با این نحوه از باز بودن سوراخ زهکش گلدان هم اطمینان حاصل می‌کنیم. آب جمع شده در زیر گلدانی را حتمـا ً بایستی خالی بکنید زیرا مانع تنفس ریشه می‌شود در نهایت سبب مرگ آن می‌گردد. از دادن آب خیلی سرد و کلردار به آنان خودداری نمایید.

زمان آب دادن گیاهان:

مناسب‌ترین آبکمک در گرم‌ترین ساعات روز، زمانی است که خاک گلدان رو به خشکی گذاشته ولی هنوز کاملاً خشک نشده است. جهت آموزش ی کمک شما به تشخیص صحیح اینکه خاک گلدان در حال خشک شدن هست یا خیر، اولاً بایستی سطح خاک گلدان خشک باشد و در برخی گیاهان دو نم باشد. ثانیاً ی که با انگشت به گلدان ضربه می‌زنید باید ولوم پوکی بدهد که نشانة خشکی خاک است و نه ولوم خفه که در اثر خاک مرطوب تولید می‌شود. خاک مرطوب نسبتاً چسبنده است و خاک دو نم چسبندگی کمتری دارد. خاک ۸۵ درصد گیاهان آپارت مانی باید همـواره مرطوب باشد. خاک مرطوب خاکی است که اگر آن را مشت بکنید و فشار دهید، فرم گرفته و با یک تلنگر ذرات آن از جدا می‌شود.

عوامل موثر در آبکمک گیاه:

چنانچه درجة گرما محیط و شدت نور به هر ی در آسری مان بیشتر شود نیاز گیاه به آب طبیعتاً بیشتر می‌شود. گیاهانی که در گلدان‌های کوچک می باشند یا برای مدتی خاک یا گلدانشان تعویض نشده نسبت به گیاهانی که در گلدان‌های بزرگ بوده یا خاک آنها و گلدانشان تازه عوض شده، نیاز به آب دارند.
در فصل پاییز که هوا رو به سردی می‌رود و به خصوص در فصل زمستان، افزایش گیاه هم کمتر شده و شاید به طور کلی متوقف گردیده باشد. در این فصل که استآسان گیاه است، تبخیر آب داخـل خاک گلدان هم کمتر می‌گردد. پس می بایست از میزان آبکمک آن کاسته و فواصل آن را بیشتر و از افراط در آبکمک آن خودداری نمود. مجدداً در فصل بهار و تابستان میزان آبکمک را بسته به نیاز گیاه افزایش دهید.

به طور کلی گیاهان گوشتی کاکتوس‌ها به فواصل آبکمک بیشتری نیاز دارند تا گونه‌های برگ‌های نازک مثل حسن یوسف و پیله‌آ. خلاصه اینکه هرچه گیاهان دارای برگ‌های پهن‌تر بزرگ‌تر بوده و بیشتر شدن سریع‌تر داشته باشند دفعات بیشتری به آب نیاز دارند.

مطالب زیر را بهتر به خاطر بسپارید و جهت پیشگیری از تلف شدن گیاهانتان نکات یادآوری شده را دقیقاً به کار بندید.

۱- در زمان آبیاری از آبی که سرد نبوده و دمای آن با درجة گرما محیط زیست آن یکسان کلر آن خارج شده باشد استفاده نمایید.

۲- مد نظر داشته باشید جمع شـدن آب در زیر گلدانی ضرردار است و آب اضافی بلافاصله باید تخلیه شود و هر چند ماه یک بار هم اطمینان حاصل نمایید که آب از سوراخ تحتانی آن به آرامی خارج گردد.

۳- خیس نگه‌داشتن دائمی خاک گلدان، هوای موجود در خاک را به بیرون می‌راند و سبب می‌شود ریشه‌های آن در اثر عدم تنفس پوسیده و درنتیجه گیاه تلف گردد.

۴- درجة گرما محیط زیست گیاهان، جنس گلدان، فصل نوع خاک آن تأثیر مهمی در تنظیم آبکمک دارد.

۵- یکی از علائم اولیة افراط در آبیاری، زرد شدن برگ‌های تحتانی مثل دیفن‌باخیا و در برخی از گیاهان مانند لیندا لَخت شُل شدن برگ‌های فوقانی آن است. مد نظر داشته باشید افراط در آبیاری علت مرگ بیشتر گیاهان آسری مانی است.

درجه گرما رطوبت هوا

یکی دیگر از عواملی که در سلامت ی طراوت گیاهان نقش عمده‌ای دارد میزان رطوبت و گرما موجود در اطراف آن‌هاست. کمبود رطوبت محیط زیست گیاه، آب کلردار و کمبود پتاسیم سبب سوختگی نوک حاشیة برگ‌ها ایجاد لکه‌های قهوه‌ای رنگ در نقاط مختلف برگ‌ها می‌شود.

مد نظر داشته باشید اگر می‌خواهید گیاهانتان از طراوت و شادابی خاصی برخوردار باشند، درجة گرما محیط زیست آنان نباید از حدود ۲۰ تا ۲۲ درجة سانتی‌گراد کمتر باشد بعضی از آنان تا ۱۰-۱۲ درجه بالاتر از صفر حتی کمتر از آن را تحمل می‌نمایند ولی افسرده و کسل می‌شوند.

چگونه رطوبت هوای اطراف گیاهانمان را در داخـل آپارت مان بالا ببریم؟

۱- زیر گلدانی گیاهان را قدری بزرگ‌تر از قطر دایرة دهانة گلدان و گودتر از زیرگلدانی‌های معمولی، چیزی شبیه به تشت، که حدود ده سانتی‌متر عمق عرض آن از چتر گیاه بزرگتر باشد گزینش بکنید و کف آن را مملو از شن درشت یا پوکة صنعتی یا سفال خرد شده کرده و روی شن‌ها به آن اندازه آب بریزید که آب با ته گلدان ارتباط نداشته باشد که باعث پوسیدگی ریشه‌ها نشود. حال گلدان را روی شن‌ها قرار دهید. تبخیر دائمی آب درون شن‌ها باعث بالا رفتن میزان رطوبت در اطراف گیاه می‌گردد و چنانچه با رطوبت‌سنج آزمایش نمایید، هوای اطراف گلدان سه تا پنج بار مرطوب‌تر از پارت ‌های دیگر اتاق است.

۲- روش دیگر آن است که با دستگاه آب‌فشان (اسپری) آب ولرم را به صورت هاله در گرم‌ترین ساعات روزهای تابستان به روی گیاه بپاشید. همین طور می‌توانید در فصل زمستان با قراردادن ظرف آب یا کتری روی بخاری و یا قرار دادن حوله‌های مرطوب آغشته به اسانس اُکالیپتوس روی پره‌های رادیاتور شوفاژ و یا استفاده از دستگاه بُخور تا حدود زیاد ی رطوبت محیط آنان را بالا ببرید. مد نظر داشته باشید قطرات آب اسپری شده بیش از میزان روی برگ‌ها (حباب مانند) نمانند و همچنین افراط در اسپری باعث جمع شـدن آب در محل اتصال دمبرگ به ساقه در گیاهانی مثل یوکا، دیفن‌باخیا و لیندا می‌شود که جهت آنان ضرردار است به تدریج باعث ایجاد لکه‌های قهوه‌ای در سطح برگ گیاه و پوسیدگی دمبرگ می‌گردد. جهت دفع آب‌های اضافی روی برگ‌ها، گیاه را به صورت آرام تکان دهید تا آب‌های اضافی آن فرو ریزد.

۳- آخرین نحوه این است که گلدان‌ها را دور هم جمع بکنید . چون برگ‌ها به طور دائم از بخار آب پس می‌دهند این رطوبت در محدوده گلدان‌ها جمع و متراکم شده و رطوبت محیط را بالا می‌برد.

کود

چه زمان کود بدهیم؟ اکثرا ً دادن کود شیمیایی کامل (کمپلکس) به مدت چهارماه بعد از خرید گیاه ضروری می‌باشد. اما چنانچه گیاه در گلخانه نباشد، وقت کود دادن زمان رویش یا گل دادن گیاه است، که این زمان برای گیاهان بدون گل (برگ‌های زینتی) گلدار از ماه فروردین تا آبان بوده جهت گونه‌های گل‌دهندة زمستانی فصل زمستان می‌باشد. در زمان استآسان (خواب بودن) گیاه، که بیشتر شدن در آن صورت نمی‌گیرد و گیاه گل و برگ نمی‌رویاند، به آن کود ندهید چرا که سبب فشار به گیاه شده آن را ضعیف می‌کند باعث رویش نابوقت برگ‌ها ریشه‌ها می‌شود. جهت کوددهی می بایست از کودهای محلول که تمام عناصر مورد نیاز گیاه حاوی سه عنصر مهم ازت، فسفر پتاس و دوازده عنصر فرعی نظیر روی، آهن، مولیبدن، مس، بُر و... می‌باشند مصرف کرد. این کودها، هرماه یک بار یا از طریق خاک یا روی برگ‌ها اسپری می‌شود. (طبق دستور روی جعبه کود) کمتر از میزان پیشنهاد شده در روی جعبة کود اشکالی ندارد ولی بیشتر از میزان توصیه شده باعث مرگ گیاه می‌گردد.

خاک گلدان

برترین ترکیب برای خاک گلدان گیاهان آسری مانی به طور اعم، حاوی یک پارت ماسه و دو قسمت خاک برگ یا پیت موس می‌باشد. ولی برای قلمه زدن یا تکثیر از ترکیب دو قسمت ماسه یک قسمت خاک برگ یا پی موس مصرف می‌گردد.

وقت ی که از خاک برگ برای تعویض خاک گلدان مصرف می‌نمایید نکتة خیلی مهم این است که نبایستی خاک را خیلی فشار داد. فشردگی زیاد خاک برگ سبب می‌شود که خاک برگ‌ها به هم بچسبند از ورود هوا و تنفس ریشه، که برای بیشتر شدن گیاه بسیار زیاد مهم و ضروری است، پیشگیری نماید.

در صورت امکان برای قلمه‌زنی می‌توان به جای ماسه از ترکیبات معدنی پرلایت و دانة ریز لیکا (پوکة صنعتی ریز) هم استفاده نمود.

تعویض گلدان

تعویض گلدان به سه دلیل انجام می‌شود: خالی شدن خاک گلدان از مواد غذایی بیشتر شدن خیلی ریشه‌ها. به همین خاطر نشانة تعویض گلدان، ظهور علائم کمبود مواد غذایی است و یا خروج ریشه‌ها از سوراخ زهکش ته گلدان یا متورم شدن ریشه آنان در سطح خاک گلدان یا به صورت مارپیچ در ته خاک گلدان جمع شده باشد.

توجه : درمورد گیاهان نماید رشد گیاهانی که گلدان بزرگ دارند می‌توان به جای تعویض گلدان، چند سانتی‌متر از خاک سطحی گلدان را با خاک جدید تعویض نمود. برترین زمان تعویض گلدان در صورت نیاز نیمة دوم اسفند بعد از گرم شدن هوا در محیطی سربسته می‌باشد. گلدان نو باید تنها یک سایز از گلدان قبلی بزرگ‌تر باشد. زیرا اکثر گیاهان آقسمت مانی در گلدانی که به نظر شما کوچک می‌آیند خوب بیشتر شدن می‌کنند.


پاک کردن و براق نمودن برگ‌ها

گرد غبار به طرق مختلف ی دشمن برگ‌ها گیاهان می‌باشند. گرد و غبار، قشنگ یی درخشندگی برگ‌ها را از بین می‌برد نیز روزنه‌ها منافذ گیاه را می‌پوشاند. پس گیاه نمی‌تواند به طور کامل تنفس نماید . گرد غبار لایه‌ای روی برگ تشکیل می‌دهد که جلوی جذب موثر نور آفتـاب را می‌گیرد. گرد غبار به ویژه در مناطق صنعتی در شهرهای بزرگ، حاوی مواد صنعتی و شیمیایی بوده برای گیاه زیان ‌آور می‌باشد.

پس برگ‌ها بایستی به طور مرتب به طریقی که ذکر می‌شود تمیـز شوند. این عمل با اسپری کردن آب یا پاک کردن برگ‌ها بوسیله اسفنج تمیـز انجام می‌شود.

هرگز برگ‌های جوان و تازه روییده را پاک نکنید چرا که بسیار زیاد لطیف بوده بسیار زیاد سریع زخمی می‌شوند. در مواقعی که برگ‌ها خیلی کثیف هستند می‌می بایست که اول با دستمالی نرم خاک‌ها را گرفته پس برگ‌ها شست‌وشو شوند. چنانچه این کار قبل از شست‌وشوی برگ‌ها انجام نپذیرد احتمالا که شستن برگ‌ها ایجاد لایه‌ای از گِل چسبنده روی برگ نمایند که به مراتب بدتر از حالت اول برگ‌ها گردیده باعث مسدود شدن منافذ برگ‌ها در نتیجه مرگ گیاه می‌گردد.

درباره کاکتوس‌ها گیاهانی که برگ‌هایشان به آب حساس است (مثل بنفشه آفریقایی و سرخس) از اسپری آب روی برگ‌ها خودداری کرده و با بُرس یا قلم موی نرم مرطوب، خاک آنها را بزدایید.


نگهداری از گل های آقسمت مانی مسافرت

هر ساله وقت تعطیلات مسافرت ها خانواده هایی که در فضای داخـل خانه شان تعدادی گیاه آسری مانی را پرورش می‌دهند، همـواره دل نپرهزینه آبکمک آنها می‌شوند. گاهی مسئولیت آبکمک را به همسایه و یا فامیل خود می‌سپارند ولی بعضی دیگر که چنین امکانی را ندارند، به زمان برگشتن با گیاهانی پژمرده روبه رو می‌شوند. در صورتی که می‌توانند با به کارگیری یکی از چند راهکار زیر با خیالی آسوده به سفر بروند.

۱ـ گلدان ها را کف حمام یا آشپزخانه بچینید سطلی حاوی آب را در کنار هر گلدان و در سطحی بالاتر از آن قرار دهید.
پارچه ای نخی به اندازه یک متر یا بیشتر و به عرض حدود پنج سانتی متر آماده بکنید یک سر آن را از کنار گلدان به داخـل خاک فرو بکنید . سر دیگر را در سطل پر از آب قرار دهید. به این ترتیب دستمال پارچه ای همیشه آب را به خود جذب می‌کند آب آرام آرام به درون خاک گلدان منتقل می‌شود.

۲ـ در درون وان حمام یا در لگن بزرگ، کمی آب بریزید و چند آجر در کف آن در درون آب قرار دهید. پس گلدان ها را بر روی آجرها بچینید. مد نظر داشته باشید ، گلدان ها به طور مستقیم درون آب قرار نگیرند و همچنین در کف هر یک از گلدان ها هم حداقل چند سوراخ وجود داشته باشد.

۳ـ یک تکه حوله یا پتوی کوچک مستعمل را در کف وان یا لگن بزرگ قرار دهید. داخـل وان یا لگن را به ارتفاع دو الی سه سانتی متر آب بریزید. گلدان ها را بر روی حوله یا پتوی مرطوب قرار دهید یا آن که نیمی از تکه حوله بزرگ را درون لگن یا سینی بزرگی قرار داده گلدان ها را روی آن بچینید. سر دیگر حوله را در درون ظرف گود دیگری که با آب پر شده است بگذارید. مد نظر داشته باشید ظرف دوم باید در سطحی بالاتر از ظرف اول قرار گیرد. همچنین اندازه ظروف را با توجه به ابعاد گلدان ها گیاه درونشان گزینش بکنید .

  • ۹۵/۰۳/۰۱
  • محمد نوازی

نظرات (۱)

خدا قوت
ممنون از این همه اطلاعات جامع...
موفق باشید.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی